Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, RESTAURANT MICHEF li informa que és titular del website www.michef.cat

D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, RESTAURANT MICHEF informa de les següents dades: El titular d'aquesta pàgina web és RESTAURANT MICHEF, amb CIF B-64633761 i domicili social a Terrassa (BCN). L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és info@michef.cat

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel website de RESTAURANT MICHEF confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació per les pàgines de RESTAURANT MICHEF (www.michef.cat) totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web de RESTAURANT MICHEFproporcionen gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s'estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per www.michef.cat per a l'accés a certs continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l'ús que li de a les claus d'accés que hagi obtingut amb l'emplenament dels formularis esmentats. L'ús de de la informació, serveis i dades ofertes per www.michef.cat contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

Modificacions

RESTAURANT MICHEF es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant referent als continguts de la website, com en les condicions d'ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Reserva de cookies

RESTAURANT MICHEF es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari pel seu website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, RESTAURANT MICHEF informa que les cookies s'associen a l'usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant això, per a l'accés a la website de RESTAURANT MICHEF(www.michef.cat) no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

Serveis de contractació per internet

Certs continguts de la website de RESTAURANT MICHEF (www.michef.cat)) contenen la possibilitat de contractació per Internet. L'ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per RESTAURANT MICHEF

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, RESTAURANT MICHEFinforma als usuaris del seu website que les dades personals recaptades per l'empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de RESTAURANT MICHEF (www.michef.cat), amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, RESTAURANT MICHEF informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça RESTAURANT MICHEF, Terrassa (BCN) o per correu electrònic a info@michef.cat

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelizar la relació entre les parts.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a RESTAURANT MICHEF Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de RESTAURANT MICHEF(www.michef.cat).

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

RESTAURANT MICHEF (www.michef.cat) es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions. La relació entre l'usuari i RESTAURANT MICHEF (www.michef.cat) es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i RESTAURANT MICHEF (www.michef.cat), els jutjats o tribunals propis de la localitat de Terrassa (BCN)


Pujar a dalt